Wywiadówka

Wszystkich rodziców/opiekunów prawnych naszych uczniów zapraszamy na wywiadówkę śródroczną, która odbędzie się w najbliższy wtorek (3 grudnia 2019 roku) od godziny 15.30 do 17.30.