11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

„Zróbmy wszystko, aby ten dzień był obchodzony nie tylko 11 listopada, ale także w każdy kolejny dzień niepodległości. Nie wstydźmy się naszych uczuć do Polski. Manifestujmy swój patriotyzm. Wierzę, że dzięki temu będziemy silnym narodem  – takim, z którym będą się liczyć inni” – tak w swoim wystąpieniu zwrócił się do zebranych Dyrektor Jarosław Budnik podczas  uroczystego apelu z okazji Narodowego Święta Niepodległości. „Składając hołd naszym przodkom za wolność – najcenniejszy dar, pamiętajmy, że powinnością nas wszystkich jest zachowanie jej dla obecnych i przyszłych pokoleń.”

Pamięć o tragicznych dziejach Polski i Polaków oraz wdzięczność za ich poświęcenie i determinację w dążeniu do wolnej Ojczyzny zaprezentowała w części artystycznej przygotowanej pod opieką Krystyny Kopańko, Elżbiety Kondrackiej i Mirosława Hańczaruka młodzież z klas pierwszych i drugich.

Podczas apelu  miało też miejsce inne ważne dla naszej społeczności szkolnej wydarzenie – ślubowanie klas pierwszych i zaprzysiężenie ich na pełnoprawnych członków szkolnej społeczności.