Szkolenie II klasy mundurowej

26 kwietnia 2019 w Osowcu, II klasa mundurowa uczestniczyła w zajęciach praktycznych z żołnierzami z 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Szkolenie odbyło się w ramach „Programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”. Uczniowie zapoznani zostali z następującymi zagadnieniami: – Zasady POPL, przedsięwzięcia aktywnej i pasywnej POPL, sygnały alarmowania (ostrzegania) o zagrożeniu uderzenia z powietrza. – Działanie podczas marszu, szyki marszowe i patrolowe. – Posługiwanie się sprzętem i indywidualnymi środkami ochrony przed skażeniami. – Elementy walki w bliskim kontakcie. – Musztra indywidualna. Uczniowie z uśmiechem pozyskali nowe umiejętności, a wspaniała pogoda była najlepszym dodatkiem szkolenia. Sprzęt wykorzystany w trakcie zajęć został zakupiony w ramach w/w projektu.
Zuzanna Jurgilewicz