XXII Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce

Hasłem XXII Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce są słowa proroka Ozeasza ,,Nie przychodzę, żeby zatracać” (Oz 11,9).

„Wiele jest punktów stycznych łączących judaizm i Kościół katolicki, dlatego w przybliżanie co roku tego bogactwa, które zawiera się w judaizmie, ma swój głęboki sens. Serdecznie i gorąco zapraszam do udziału w tym Dniu” – napisał bp Rafał Markowski, przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego oraz Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem w słowie z okazji XXII Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce.

W ramach tegorocznych obchodów Dnia Judaizmu gościliśmy w naszej szkole p. Lucy Lisowską – prezesa Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska – Izrael oraz przedstawicielkę Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie i ks. Artura Sulika SDB – biblistę i wykładowcę Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku.

L. Lisowska przybliżyła zaproszonym gościom oraz młodzieży zasady religijne i tradycję judaizmu. Ks. A. Sulik wygłosił wykład na temat problematyki ,,Księgi Ozeasza” w szerokim kontekście biblijnym i historycznym. O godz. 12 na żydowskim cmentarzu modliliśmy się o pokój, dobro i wzajemny szacunek oraz żydowską społeczność Dąbrowy – tych, którzy spoczywają na cmentarzu i ofiary Holokaustu. Uroczystość zakończyliśmy odczytaniem imion i nazwisk dąbrowskich Żydów zamordowanych w Treblince.

Serdecznie dziękuję za udział w obchodach Dnia Judaizmu Burmistrzowi p. A. Gajlewiczowi, dyrektorowi p. J. Budnikowi, księżom A. Turlińskiemu i A. Sulikowi, dyrektorowi M – G OK p. M. Sulikowi oraz przedstawicielom mediów – Katolickiej Redakcji „Pod Twoją Obronę” z Białegostoku, p. Urszuli Szubździe – białoruskie Radio Racja i TV Sokółka p. T. Lewko.

Podziękowanie kieruję do młodzieży (Szkoła Dialogu), która przywraca pamięć o Żydach i porządkuje cmentarz oraz Karolinie Chomiczewskiej z kl. IIIC za zdjęcia.