Talenty dąbrowskiego pióra, czyli o promocji najnowszej szkolnej publikacji

Dn. 11 grudnia 2018 w Zespole Szkół im. Generała Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej miała miejsce  promocja publikacji „Literackie talenty dąbrowskiego LO”. Tomik zawiera  wiersze, felietony, eseje i opowiadania utalentowanych literacko uczniów. Wiele utworów było pisanych do szuflady, niektóre wysyłane na różnorodne twórcze rywalizacje a inne to prace, nagrodzone w ogólnopolskich konkursach literackich.  

Wśród autorów publikacji znajdują się:

  • Agnieszka Budnik,
  • Magdalena Chojnacka,
  • Karolina Grygorczyk,
  • Weronika Kułak,
  • Patrycja Oliwia Lipska
  • Gabriel Szymczyk (absolwent szkoły).

Tomik liczy 72 strony. Jego redakcją zajęły się szkolne polonistki: Edyta Ołdziejewska-Budnik i Urszula Puczyńska. Nad projektem graficznym publikacji, składem i łamaniem komputerowym czuwał Julian Malinowski. Także w tym zakresie swoją fachową pomocą służył Maciej Sulik  – dyrektor MGO – K. Ilustracje do publikacji wykonały: Patrycja Oliwia Lipska, Katarzyna Toczyłowska, Wiktoria Agata Wardach oraz Weronika Wolska.

W kameralnej uroczystości uczestniczyli rodzice młodych artystów, ich koleżanki i koledzy, nauczyciele  i dyrekcja szkoły, dyrektor MGO – K oraz przedstawiciele miejscowych mediów. W czasie spotkania autorzy przeczytali  fragmenty swoich utworów, podzieli się refleksją na temat ich tworzenia, swoją edukacją czytelniczą i stosunkiem do opisywanej rzeczywistości. Całość dopełniała oprawa muzyczna w wykonaniu najzdolniejszych  szkolnych wokalistek.

 W ocenie nauczycieli prace uczniów zamieszczone w publikacji są interesujące, pokazują wielką wrażliwość autorów, ich krytycyzm, dojrzałość w głoszeniu sądów a przede wszystkim erudycyjność i talent. Warto zauważyć, że jest to już czwarta publikacja literackiej twórczości dąbrowskich licealistów a trzynasta  w historii Zespołu Szkół im. gen. N. Sulika, zredagowana i wydana z inicjatywy nauczycieli.

 

Tekst: Edyta Budnik, zdjęcia Michalina Silwonik