Rosyjska proza nie taka straszna …

W ramach zajęć z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym uczniowie  klasy 2b, 2c czytali fragmenty prozy rosyjskiej  przedstawicieli różnych epok. Na początku lekcji interesującą prezentację o najwybitniejszych rosyjskich pisarzach  przedstawił  wolontariusz Żenia Polakow, który także przeczytał fragment  opowiadania Bułhakowa „Psie serce”. Potem pozostali uczniowie zaprezentowali fragm. różnych dzieł  w  jęz. rosyjskim. Wszyscy uczniowie spisali się na medal! Po strawie duchowej, przyszedł czas na herbatę  z samowara.

Organizatorka przedsięwzięcia  bardzo dziękuje wszystkim uczestnikom spotkania, szczególnie p. Katarzynie Sidorowicz, Żeni oraz, oczywiście, uczniom.  Na kolejne nietypowe lekcje na pewno przyjdzie czas …

Tekst i zdjęcia :     J. Pigiel