DZIEŃ PATRONA – VI Powiatowy Konkurs Piosenki Żołnierskiej

W ramach uroczystości odbyły się trzy konkursy, nad którymi honorowy patronat objęli Starosta Sokólski Piotr Rećko. i Burmistrz Romuald Gromacki. Za organizację VI Powiatowego Konkursu Piosenki Żołnierskiej odpowiedzialne były: mgr Krystyna Kopańko, mgr Agnieszka Dzienisik, mgr Elżbieta Kondracka.
W konkursie można było usłyszeć najpiękniejsze patriotyczne i żołnierskie pieśni w wykonaniu młodzieży.
Wyniki konkursu w poszczególnych kategoriach kształtują się następująco:
Szkoły podstawowe:
I miejsce – Julia Oszmian, Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej, utwór „Walczyk”
II miejsce – Ewa Alferowicz, Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Białostockiej, utwór „Nim wstanie dzień”
II miejsce – Justyna Kasjan, Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu Wielkim, utwór „Niepodległa, niepokorna”
IV miejsce – Natalia Grabińska, Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu Wielkim, utwór „Białe róże”
V miejsce – Julia Kłoczko, Szkoła Podstawowa w Suchodolinie, utwór „ Piechota”
Szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce – Weronika Maria Słoma, Zespół Szkół w Sokółce, „Kolęda warszawska”
II miejsce – Joanna Haponik, Zespół Szkół w Dąbrowie Biał., „Moja litania”
III miejsce – Patryk Zubrzycki, Technikum nr 2 w Sokółce, „Mówię o Tobie dobrze”
IV miejsce – Samanta Świetlicka, Zespół Szkół w Dąbrowie Biał., „Syberiada”

Przed publicznością wystąpili seniorzy: Halina Siderkiewicz i Eugeniusz Budnik.