DZIEŃ PATRONA – Podpisanie umowy o współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej

Tego dnia także podpisana została umowa o współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Jest ona skierowana szczególnie do uczniów klas mundurowych i sportowych. Uczelnię reprezentowali goście w osobach:
• Prodziekan ds. Studiów o Profilu Praktycznym doktor Janusz Zieliński. Jest on doktorem nauk o kulturze fizycznej, od 2012 roku pełnił funkcję kierownika zakładu Koszykówki i Piłki Ręcznej w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej. Od 2000 roku pełni funkcję trenera sekcji koszykówki w klubie AZS-AWF Biała Podlaska;
• doktor Paweł Różański – Kierownik Zakładu Służb Mundurowych i Sportów Walki w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu, Katedrze Teorii i Praktyki Sportu, od 2016 roku pełnomocnik Dziekana ds. Służb Mundurowych i członek Rady Wydziału WF AWF w Białej Podlaskiej. Posiadane uprawnienia doktora Pawła Różańskiego to: instruktor samoobrony, instruktor survivalu, instruktor pływania, instruktor gimnastyki, instruktor narciarstwa zjazdowego, trener pływania, ratownik medyczny, płetwonurek, skoczek spadochronowy.
• doktor Zbigniew Bujak – wiceprezes Polskiego Związku Taekwon-do, Międzynarodowy Sędzia Klasy A, trener klasy mistrzowskiej i posiadacz ósmego dana taekwon-do ITF, prowadzący zajęcia z samoobrony i sportów walki na AWF w Białej Podlaskiej,

Po uroczystości rozmawiano o perspektywach i planach współpracy ustalając konkretne terminy i harmonogram zajęć.