Po raz trzeci ” Czas na GRANT”

W naszej szkole w dniach 17-18 listopada 2017, odbył się trzeci, ostatni już zjazd kursu przewodnikowskiego „Czas na GRANAT”. W kursie tym brali udział uczniowie naszego liceum: Dominika Wasilewska z kl. Ib, Kacper Charyton z kl. IIa oraz Kaja Sara Lewkowicz z IIIa. Podczas zajęć harcerze zdobywali wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji instruktorskich w Związku Harcerstwa Polskiego, to znaczy do bycia liderem grupy młodzieży. Kurs został przygotowany i przeprowadzony przez podharcmistrzynię Jolantę Konstańczuk – nauczycielkę Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej oraz przy współpracy wielu instruktorów z Hufca ZHP Suwałki i Hufca ZHP Sokółka, m.in. podharcmistrza Janusza Bielawskiego.