Manewry klas mundurowych

W dniach 24-26 listopada 2017r. odbywały się manewry klas mundurowych na terenie naszej szkoły. Za program, zabezpieczenie logistyczne, przeprowadzenie zajęć na manewrach byli odpowiedzialni uczniowie III klasy mundurowej. Organizatorzy przygotowali dużo zajęć praktycznych i ruchowych. Głównie ćwiczono musztrę, szczególnie w klasie I. Odbył się również konkurs strzelecki. Wzięli w nim udział wszyscy uczestnicy manewrów. Nie zabrakło również gier i zabaw typowo mundurowych. Przeprowadzono także grę miejską, która doskonali pracę z mapą. Takie manewry, to już tradycja naszej szkoły, odbywają się one kilka razy do roku a uczniowie chętnie w nich uczestniczą.