Klasy mundurowe na uroczystości z okazji 120 rocznicy urodzin patrona 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Dn. 23.11.2017r. 1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej  świętowała 120 rocznicę urodzin swojego patrona – gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław’. Były dowódca Okręgu AK Białystok od 1 marca 2017 r. jest patronem naszej podlaskiej brygady. Delegacja II kl. mundurowej z LO w Dąbrowie Białostockiej wraz z opiekunem, st. chor. sztabowym rezerwy SG Januszem Bielawskim miała zaszczyt gościć w Białymstoku na tejże uroczystości, na zaproszenie płk. Sławomira Kocanowskiego.

Zasadniczą część uroczystości stanowiły prelekcje zaproszonych gości oraz żołnierza WOT. Właśnie ten ostatni wykład najbardziej się podobał młodzieży. Następnym punktem programu była część artystyczna, na którą złożyły się najpiękniejsze polskie pieśni patriotyczne w wykonaniu uczniowskiego chóru. Po uczcie duchowej przyszedł czas na strawę cielesną, czyli słodki poczęstunek. Kolejnym punktem uroczystości było złożenie kwiatów pod pomnikiem  Żołnierzy Armii Krajowej. W imieniu prezydenta Białegostoku kwiaty złożył jego zastępca Przemysław Tuchliński, dowódcy podlaskiego oddziału WOT oraz… Paulina Łomoć i Natalia Paszko jako przedstawicielki klas mundurowych. Dodać należy, że Karol Tkaczuk oraz Szymon Usnarski mieli okazję pełnić wartę przy pomniku Żołnierzy Armii Krajowej. (obok żołnierzy WOT). Młodzież była zaszczycona i doceniona tym wyróżnieniem.

Na zakończenie wyprawy uczniowie zwiedzali Muzeum Wojska Polskiego. Podziwiali ekspozycje stałe, jak i czasowe. Najbardziej do gustu przypadła im wystawa Wojsko Polskie 1956-2010 ukazująca ewolucję umundurowania i wyposażenia Wojska Polskiego w II poł. XX w. Podziwiali oryginalną scenografię a także oprawę audiowizualną w innych wystawach, infokioski czy też ciekawy sposób podawania informacji, m.in. na dotykowych ekranach multimedialnych.

 

Tekst   Paulina Łomoć , zdjęcia Janusz Bielawski