Tylko dwa dni na złożenie wniosków stypendialnych

Przypominamy, że tylko do środy tj. 13 września 2017 roku można składać wnioski stypendialne o Stypendium Starosty Sokólskiego. Wnioski stypendialne na stypendia artystyczno-sportowe i naukowe należy dostarczyć wraz z załącznikami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem do pani pedagog Agnieszki Dzienisik.