Polacy z Białorusi – w naszej szkole


Wszystko zaczęło się od Anastazji Sosnowskiej. Od 28 sierpnia 2017 r. gościmy niezwykłych uczniów w naszej szkole pochodzących z Białorusi. Są oni Polakami i chcą związać swoją przyszłość z naszym krajem. Wcześniejszy ich przyjazd spowodowany był poznaniem nowych warunków szkolnych, aklimatyzacją w internacie w ich nowym mieście Dąbrowie Białostockiej a także poszerzeniem kompetencji językowych. W oswajaniu nowej rzeczywistości szkolnej pomagali przedstawiciele samorządu szkolnego, dyrekcja szkoły, kadra pedagogiczna i nauczyciele pracujący w internacie. Prócz wielogodzinnych zajęć z języka polskiego i matematyki uczniowie z Białorusi uczestniczyli w wycieczkach do Różanegostoku, Augustowa i Rygola.