Karolina Budnik – stypendystką Ministra Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej, Pani Anna Zalewska zatwierdziła listę tegorocznych stypendystów ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia uczniów uzyskane w roku szkolnym 2015/2016. W  województwie podlaskim stypendium otrzymało 27 uczniów lub absolwentów, spośród 185 zgłoszonych kandydatów.  Na liście znalazła się jedyna przedstawicielka powiatu sokólskiego, uczennica naszej szkoły Karolina Budnik. Była ona jedną z 11 uczniów szkół ponadgimnazjalnych  uhonorowanych tym wyróżnieniem. Karolina stypendium otrzymała za wybitne osiągnięcia sportowe. Wręczenie stypendiów odbędzie się w tym miesiącu. Gratulujemy!

DSC_0019158