X Sejmik Szkół Karpackich oraz XVI Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru

Delegacja z naszej szkoły w dn. 8.09. – 10.09.2016 wzięła udział w X Sejmiku Szkół Karpackich, który odbywał się w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku.  Zjazdy są okazją, aby szkoły z terenu całej Polski., współpracujące w ramach Stowarzyszenia Klubu Przyjaciół Szkół i Organizacji Monte Cassino, mogły się nie tylko spotkać, ale również popularyzować i rozszerzać wśród dzieci i młodzieży wiedzę na temat walk o wolność i suwerenność Ojczyzny, ze szczególnym uwzględnieniem szlaku bojowego 2 Korpusu Polskiego. Honorowym gościem tej uroczystości była  Senator Anna Maria Anders.

W związku z tym wydarzeniem organizowany był konkurs literacki i plastyczny dla wszystkich etapów edukacyjnych, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Prezydenta Miasta Białegostoku. Wyróżnienie w ogólnopolskim  konkursie literackim na  esej dotyczący  postaci generała Władysława Andersa.    otrzymała Kinga Kozłowska, uczennica klasy III Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Białostockiej, pracująca pod opieką Edyty Budnik.

Wraz z innymi delegacjami uczniowie naszej szkoły wzięli także udział w XVI Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru. W tym podniosłym, patriotycznym wydarzeniu uczestniczył również poczet sztandarowy Zespołu Szkół  im. gen.  N. Sulika  w składzie: Marcin Grygo, Paweł Klejbuk, Mateusz Żmurda.

 

KODAK Digital Still CameraKODAK Digital Still CameraKODAK Digital Still CameraKODAK Digital Still Camera