Terminarz egzaminów poprawkowych uczniów klas I-III LO i I ZSZ – 25-29 sierpnia 2016 r.

Terminarz egzaminów poprawkowych dla uczniów klas I-III Liceum Ogólnokształcącego i I Zasadniczej Szkoły Zawodowej  w sierpniu 2016 roku:

Terminarz egzaminów poprawkowych dla uczniów

Jednocześnie przypominamy uczniom, którzy przystępują do pisemnego poprawkowego egzaminu maturalnego, że odbędzie się on 23 sierpnia 2016 roku (wtorek) o godzinie 9.00. Prosimy o stawienie się na egzamin o godz. 8. 30.