Prowadzimy nabór do LO, ZSZ i LO dla Dorosłych

Dyrektor Zespołu Szkół im. Generała Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej informuje, że szkoła dysponuje wolnymi miejscami do:

Liceum Ogólnokształcącego,

Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Osoby zainteresowane podjęciem nauki prosimy o złożenie odpowiednich dokumentów do sekretariatu szkoły do:

13 lipca 2016 roku (LO i ZSZ) i 15 lipca 2016 roku (LO dla Dorosłych) do godz. 15.00 . Zapraszamy!