Dzień Patrona Szkoły – 22 stycznia 2016

W Zespole Szkół im. Generała Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej po raz czternasty obchodzony był uroczyście Dzień Patrona Szkoły. Zespół Szkół imię Generała Nikodema Sulika otrzymał na 40-lecie funkcjonowania szkoły w 2002 roku. Wtedy to narodził się pomysł organizacji konkursu historycznego „Generał Nikodem Sulik i polski czyn zbrojny w czasie II wojny światowej”. XIV edycja tego konkursu odbyła się w dniu dzisiejszym. W kolejnych latach formuła obchodów Dnia Patrona Szkoły była modernizowana i udoskonalana. W tym roku po raz czwarty odbył się Powiatowy Konkurs Piosenki Żołnierskiej oraz pierwsza edycja konkursu plastycznego „Portret Generała Nikodema Sulika”. Wszystkie konkursy odbywały się pod patronatem Starosty Sokólskiego i miały zasięg powiatowy (rozszerzając o szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z terenu powiatu augustowskiego). Nagrody w konkursach sponsorowało Starostwo Powiatowe w Sokółce oraz Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, Kino Helios Białystok i sponsorzy prywatni.
Obchody Dnia Patrona Szkoły rozpoczęły się od apelu na którym przybliżona została młodzieży postać Nikodema Sulika, jego życie oraz walka o wolną Ojczyznę w trakcie I i II wojny światowej, a także jego kariera wojskowa. Całość była przeplatana piosenkami wojskowymi.
Kolejnym punktem programu były konkursy. XIV Powiatowy Konkurs Historyczny „Generał Nikodem Sulik i polski czyn zbrojny w trakcie II wojny światowej” rozpoczął się częścią pisemną stanowiącą eliminację do finału ustnego. W teście selekcyjnym wzięło udział 21 uczniów z 3 szkół ponadgimnazjalnych: Zespołu Szkół w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej oraz ACE w Augustowie. Do finału ustnego zakwalifikowało się 2 uczniów Zespołu Szkół w Sokółce i 3 z Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej. Po serii dogrywek zwycięzcą ( już po raz drugi z rzędu) został uczeń z Sokółki Michał Piotr Kułakowski. Kolejne miejsca przypadły licealistom z Dąbrowy Białostockiej Mateuszowi Łantowskiemu i Markowi Czarkowskiemu. Czwarte miejsce stało się udziałem sokólszczaniana Kamila Uklejewskiego, zaś piąte Aleksandry Raduchy z dąbrowskiego LO.
Aż 27 wykonawców z 5 szkół brało udział w IV Powiatowym Konkursie Piosenki Żołnierskiej. Komisja w składzie międzynarodowym : Edmantas Riekus (Gimnazjum w Kalwarii na Litwie), płk. Krzysztof Pampuch (Komendant Placówki Straży Granicznej w Nowym Dworze) i Lila Żółtko (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej) miała trudne zadanie wyłonienia zwycięzców. Po długich naradach I miejsce przypadło uczennicy z liceum w Dąbrowie Białostockiej Magdalenie Milewskiej, drugie Annie Stasiulewicz z Nowego Dworu, zaś III Julii Milanowskiej z Augustowa.
22 stycznia 2016 roku podsumowany został najmłodszy z konkursów – I Powiatowy Konkurs Plastyczny „Portret Generała Nikodema Sulika”. Na konkurs napłynęło 13 prac wykonanych różną techniką. Nagrody przyznano w dwóch kategoriach: uczniowie gimnazjum i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. W pierwszej zwycięzcą została Ilona Stasiulewicz z Gimnazjum w Nowym Dworze, wyprzedzając Matyldę Soję i Natalię Juchniewicz z dąbrowskiego gimnazjum. W kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych pierwsze dwa miejsca przypadły licealistom z Dąbrowy Białostockiej Adamowi Budzińskiemu i Łukaszowi Szmydtowi , zaś trzecie stało się udziałem uczennicy z sokólskiego LO Aleksandry Bajerskiej. Podobnie jak w poprzednim konkursie międzynarodowe jury (Vitautas Kalinauskas – Gimnazjum w Kalwarii, Dorota Kłoczko – WTZ w Dąbrowie Białostockiej i Barbara Grabińska – MGOK w Dąbrowie Białostockiej) podkreślało wysoki poziom artystyczny prac.
W trakcie Dnia Patrona Szkoły odbyło się także, jak co roku, patriotyczne karaoke, w ramach którego każda klasa wykonywała wylosowany utwór. Poziom wykonania był zróżnicowany, ale najważniejszym efektem było otwarcie się młodzieży na wspólne śpiewanie patriotycznych piosenek.
W uroczystości wzięli udział Bronisław Karwowski – przewodniczący Koła Światowego Związku Żołnierzy AK w Dąbrowie Białostockiej, Wicestarosta Powiatu Sokólskiego Jerzy Białomyzy, Przedstawiciel Zarządu Powiatu Sokólskiego Alicja Rysiejko, Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Sokółce – Jakub Fic, Komendant Placówki Straży Granicznej w Nowym Dworze pułkownik Krzysztof Pampuch, Komendant Komisariatu Policji w Dąbrowie Białostockiej podkomisarz Janusz Sepko, Sekretarz Gminy Dąbrowa Białostocka Leszek Kiejko, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Maciej Sulik, Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz prezes Fundacji Gama Andrzej Kamliński a także delegacja z partnerskiej szkoły – Gimnazjum w Kalwarii na Litwie.

Dzień Patrona Szkoły 2016 226 Dzień Patrona Szkoły 2016 233 Dzień Patrona Szkoły 2016 235 Dzień Patrona Szkoły 2016 240 Dzień Patrona Szkoły 2016 241 Dzień Patrona Szkoły 2016 248 Dzień Patrona Szkoły 2016 253 Dzień Patrona Szkoły 2016 262 Dzień Patrona Szkoły 2016 007 Dzień Patrona Szkoły 2016 011 Dzień Patrona Szkoły 2016 014 Dzień Patrona Szkoły 2016 016 Dzień Patrona Szkoły 2016 023 Dzień Patrona Szkoły 2016 026 Dzień Patrona Szkoły 2016 027 Dzień Patrona Szkoły 2016 032 Dzień Patrona Szkoły 2016 033 Dzień Patrona Szkoły 2016 039 Dzień Patrona Szkoły 2016 042 Dzień Patrona Szkoły 2016 047 Dzień Patrona Szkoły 2016 051 Dzień Patrona Szkoły 2016 058 Dzień Patrona Szkoły 2016 061 Dzień Patrona Szkoły 2016 064 Dzień Patrona Szkoły 2016 068 Dzień Patrona Szkoły 2016 073 Dzień Patrona Szkoły 2016 080 Dzień Patrona Szkoły 2016 086 Dzień Patrona Szkoły 2016 089 Dzień Patrona Szkoły 2016 093 Dzień Patrona Szkoły 2016 094 Dzień Patrona Szkoły 2016 096 Dzień Patrona Szkoły 2016 101 Dzień Patrona Szkoły 2016 104 Dzień Patrona Szkoły 2016 107 Dzień Patrona Szkoły 2016 109 Dzień Patrona Szkoły 2016 112 Dzień Patrona Szkoły 2016 115 Dzień Patrona Szkoły 2016 117 Dzień Patrona Szkoły 2016 120 Dzień Patrona Szkoły 2016 125 Dzień Patrona Szkoły 2016 127 Dzień Patrona Szkoły 2016 132 Dzień Patrona Szkoły 2016 139 Dzień Patrona Szkoły 2016 146 Dzień Patrona Szkoły 2016 152 Dzień Patrona Szkoły 2016 157 Dzień Patrona Szkoły 2016 161 Dzień Patrona Szkoły 2016 168 Dzień Patrona Szkoły 2016 177 Dzień Patrona Szkoły 2016 183 Dzień Patrona Szkoły 2016 186 Dzień Patrona Szkoły 2016 192 Dzień Patrona Szkoły 2016 194 Dzień Patrona Szkoły 2016 201 Dzień Patrona Szkoły 2016 206 Dzień Patrona Szkoły 2016 210 Dzień Patrona Szkoły 2016 213 Dzień Patrona Szkoły 2016 214 Dzień Patrona Szkoły 2016 220 Dzień Patrona Szkoły 2016 222