Wzięli całą pulę … i trzy indeksy.

Na zaproszenie Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku, Miasta Białystok, Muzeum Wojska oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku w dniu 4 grudnia 2015 roku 30 uczestników, po zwycięskich eliminacjach zmierzyło się z zadaniami w ramach II edycji Olimpiady „TRADYCJE POWSTAŃ NARODOWOWYZWOLEŃCZYCH NA PODLASIU 1794 – 1945”. Celem Olimpiady jest upowszechnienie wiedzy o przyczynach, okolicznościach, przebiegu i znaczeniu powstań narodowowyzwoleńczych na Podlasiu (od powstania kościuszkowskiego po akcję „Burza”) oraz upamiętnienie tych zrywów niepodległościowych w świadomości młodego pokolenia mieszkańców naszego regionu. Olimpiada służy odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień uczniów, pobudza twórcze myślenie, uczy stosowania zdobytej wiedzy w praktyce, przygotowuje uczniów do studiów wyższych, a także do gotowości spełnienia obywatelskich obowiązków wobec państwa, w tym obowiązku obrony Ojczyzny. Uczestnicy olimpiady mieli możliwość zwiedzenia Muzeum Wojska w Białymstoku oraz wysłuchania dwóch wykładów: jednego na temat „100-lecia wskrzeszenia polskiej oświaty w Białymstoku” mgr Jana Dworakowskiego i drugiego pt. „Proces sowietyzacji Polski w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych” prof. Joanny Sadowskiej.
Do ścisłego finału awansowało 10 osób i na oczach publiczności zgromadzonej w budynku Uniwersytetu w Białymstoku rozegrało ostateczną rywalizację. Z wielką przyjemnością chcielibyśmy poinformować, że pierwsze pięć miejsc w II edycji Olimpiady przypadły uczniom z Zespołu Szkół im. Generała Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej. Pierwsze miejsce zajęła Angelika Mikutowicz, drugie Artur Rećko, trzecie Emilia Woźniewicz, czwarte Marzena Kułak, zaś piąte Aleksandra Raducha. Do konkursu przygotowywał  uczniów Mirosław Hańczaruk. Zgodnie z regulaminem osoby, które zajęły trzy pierwsze miejsca w olimpiadzie tematycznej są zwolnione z procedury postępowania rekrutacyjnego na kierunki: Historia, Stosunki Międzynarodowe i Studia Wschodnie. Zdjęcia do obejrzenia na stronie Pracowni Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku http://www.pracownia.ckubialystok.pl  w zakładce Galeria.

konkurs historyczny 2015

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA