Doświadczenia z DNA

W dniu 14 grudnia 2015 roku do Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej przyjechała delegacja z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – mgr Magdalena Kusaczuk wraz z trojgiem studentów z koła naukowego biochemików: Norbertem Kirejczykiem, Eweliną Wilińską i Marleną Zając. Spotkanie było adresowane do uczniów klas o profilach: medyczno – mundurowym, politechniczno – medycznym i grup rozszerzonych z biologii. Mgr Magdalena Kusaczuk przedstawiła prezentację multimedialną dotycząca kierunków: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia. Ukazała praktyczne aspekty funkcjonowania tych kierunków. Opowiedziała o swojej pracy ze studentami i realizowanych projektach badawczych.
Kolejnym etapem spotkania były doświadczenia. Młodzież została podzielona na 3 grupy badawcze i metodą precypitacyjną izolowano DNA z krwi, banana i truskawki. Doświadczenia spotkały się z zainteresowaniem uczniów. Zadawano pytania. Z zapałem włożono fartuchy i asystowano. Studenci bardzo chętnie dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem. Pod nadzorem mgr M. Kusaczuk kierowali uczniami, którzy uczestniczyli w doświadczeniach. Izolacja DNA się powiodła, wytrącony kwas dezoksyrybonukleinowy widoczny był pod postacią długich nieforemnych nitek, co dodatkowo potwierdzone zostało poprzez wyznakowanie DNA bromkiem etydyny i zobserwowanie wzmożonej fluorescencji w świetle UV.
Spotkanie zostało zorganizowane przez Urszulę Puczyńską i Małgorzatę Lewko , aby przybliżyć uczniom praktyczne aspekty nauk medycznych.

SDC11846a SDC11847a SDC11849a SDC11859a SDC11867a SDC11916a SDC11939a SDC11903a SDC11950a SDC11953a SDC11954a SDC11955a SDC11960a SDC11961a