Alina Rocka – Pani prezes i … absolwentka.

W dniu 14 grudnia 2015 roku w ramach organizowanych w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej spotkań z absolwentami szkoły gościła Pani Alina Rocka – Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” w Suwałkach. Pani Alina, która w swoim życiu podejmowała szereg wyzwań, często zmieniała miejsce zatrudnienia (pracowała między innymi w Ministerstwie Skarbu Państwa) opowiedziała o swoich wyborach dotyczących kariery zawodowej oraz zwróciła uwagę na problemy z którymi należy się zmierzyć. Przesłanie wynikające z wizyty było optymistyczne i wskazywało, iż bardzo ważna jest wiara we własne możliwości, podejmowane ryzyko w wyborze decyzji i determinacja w osiąganiu założonych celów. A także , że warto wymienione cechy posiadać, je kształtować , wierzyć w siebie. Podkreślała także , że Podlasie jest wyjątkowym miejscem w Polsce, ze względu na ludzi tu mieszkających.
Cykl spotkań z absolwentami będzie realizowany po nowym roku. Organizatorem spotkania była Celina Woroniecka – Łazuk.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA