Nowy samorząd.

W wyniku wyborów zostały wyłonione osoby, które pokierują działalnością Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej w roku szkolnym 2015/16. Przewodniczącym Samorządu został Karol Harasim, skład uzupełniają Natalka Dziemiach oraz Iza Kirejczyk i Mateusz Łabieniec. Do 4 członków SU zostaną dołączone jeszcze dwie osoby, wskazane przez nowy skład Samorządu, które zasiądą w Radzie Szkoły, jako przedstawiciele uczniów. Wybranym gratulujemy i życzymy sukcesów w ożywieniu środowiska szkolnego.

20151008_093356