Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Zespołu Szkół w Sokółce

Informujemy, że Pani Iwona Grzybowska, której Uchwałą nr 43/2015 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 26 czerwca 2015 r.powierzono pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Sokółce na okres od dnia 1 września 2015 r. do dnia 30 czerwca 2016 r., w dniu 9 lipca 2015 r. złożyła rezygnację z przyjęcia wyżej wymienionej funkcji.

Zarząd Powiatu Sokólskiego na posiedzeniu w dniu 09.07.2015 r. podjął decyzję o ogłoszeniu w dniu 10.07.2015 r. konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Sokółce.

Ogloszenie_o_konkursie_ZS_w_Sokolce