Nagrody rozdane – rok szkolny zakończony…

Być może to już dość późno, aby podsumowywać rok szkolny, ale lepiej późno niż wcale. 26 czerwca 2015 roku społeczność szkolna trzech szkół: liceum ogólnokształcącego, zasadniczej szkoły zawodowej i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych zakończyła rok szkolny 2014/15. Uczniowie otrzymali nagrody ufundowane przez Starostę Powiatu Sokólskiego, Burmistrza Dąbrowy Białostockiej, Radę Rodziców i sponsorów instytucjonalnych oraz prywatnych. Podsumowany został także konkurs „Ekstraklasa matematyczna” i wręczono nagrody najlepszym w tej rywalizacji uczniom. Nagrody  dla osób o najwyższej średniej przyznał Starosta Powiatu Sokólskiego a wręczyła je w imieniu Zarządu Powiatu Sokólskiego Pani Alicja Rysiejko. Nagrody książkowe otrzymały dwie uczennice, które uzyskały średnią 5,5 : Joanna Piruta i Karolina Budnik. Joanna Piruta jest też kandydatką do Stypendium Prezesa Rady Ministrów wskazaną przez Radę Szkoły.

Następnie nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców otrzymali uczniowie wyróżniający się wysokimi wynikami w nauce, sporcie i działalności społecznej.

Nie zabrakło wielu nagród ufundowanych przez sponsorów prywatnych i instytucjonalnych.  Poszczególne nagrody były  typowane przez  wychowawców a  przyznawał je dyrektor (dziękujemy: Hurtowni Kalinowski, Marianowi Waszkiewiczowi, Bankowi Spółdzielczemu, Bankowi PKO BP, Bankowi PKO SA, Poczcie Polskiej, Jarosławowi Matyjaskowi, Łucji Kozioł, Lucjanowi Dadurze, Wojciechowi Fiedorczykowi, Wioletcie Olechno, Czesławowi Rogalskiemu, Małgorzacie Kułak „Magna”.
Kolejnym punktem uroczystości było podsumowanie konkursu „Ekstraklasa matematyczna”. Ponieważ sam konkurs będzie przedmiotem oddzielnego „newsa” to warto jedynie wspomnieć, że konkurs wygrał Bartek Gniedziejko, zaś sponsorami konkursu byli: Bank Zachodni WBK, Starostwo Powiatowe w Sokółce, Adam Gromko, wszyscy, którzy odpisali 1% na rzecz LO w Dąbrowie Białostockiej. Ekstraklasa będzie miała swoją kontynuację w przyszłym roku szkolnym jako prawdopodobnie konkurs powiatowy.
Ostatnimi akordami uroczystości było wręczenie listów gratulacyjnych dla rodziców uczniów w kategoriach nauka, działalność społeczna, sukcesy sportowe oraz wręczenie dyplomów uczestnictwa w programie „Bumerang”.

Jeszcze raz dziękujemy sponsorom, za docenienie wspólnej pracy środowiska szkolnego, zaś uczniom życzymy udanych wakacji.

IMG_6502 IMG_6505 IMG_6506 IMG_6507 IMG_6430 IMG_6431 IMG_6432 IMG_6433 IMG_6434 IMG_6435 IMG_6436 IMG_6437 IMG_6439 IMG_6440 IMG_6448 IMG_6449 IMG_6450 IMG_6451 IMG_6452 IMG_6454 IMG_6455 IMG_6456 IMG_6457 IMG_6458  IMG_6460 IMG_6461 IMG_6462 IMG_6463 IMG_6464 IMG_6465 IMG_6466 IMG_6467 IMG_6468 IMG_6469 IMG_6470  IMG_6472    IMG_6476   IMG_6484 IMG_6485 IMG_6486 IMG_6487 IMG_6489 IMG_6493 IMG_6494 IMG_6495 IMG_6496 IMG_6497 IMG_6498 IMG_6500 IMG_6501 IMG_6427 IMG_6428 IMG_6429