Gratulacje maturzystom !!!

Gratulujemy wszystkim maturzystom, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego i tym samym zyskali możliwość wyboru wymarzonych studiów. Jest to długa lista, więc postanowiliśmy przedstawić dużo krótszą, tych absolwentów, którzy z egzaminu maturalnego zdawanego w części pisemnej uzyskali wyniki przekraczające 95% punktów:
Karolina Stupak                     język angielski poziom podstawowy 98%
Paweł Budnik                          język angielski poziom podstawowy 98%
Bartłomiej Gniedziejko         matematyka poziom podstawowy 98%
Paweł Konstańczuk                matematyka poziom podstawowy 96%
Robert Kopeć                           język angielski poziom podstawowy 96%
matematyka poziom podstawowy 96%
Julia Krysiuk                           język rosyjski poziom podstawowy 96%
Barbara Kuc                             język angielski poziom podstawowy 96%
Karolina Kunicka                   matematyka poziom podstawowy 98%
Wioleta Kutniewska               język angielski poziom podstawowy 100%
język angielski poziom rozszerzony 96%
Daniel Mańczuk                     język angielski poziom podstawowy 100%
Adrian Sulima                        język angielski poziom podstawowy 98%
Jakub Woroniecki                 język angielski poziom podstawowy 98%
Maciej Iwanowski                 język angielski poziom podstawowy 98%
Karolina Sobolewska            język rosyjski poziom podstawowy 98%
Kamila Waszkiewicz             język angielski poziom podstawowy 98%

Informujemy, iż zdawalność absolwentów szkoły była na poziomie średniej zdawalności dla liceów w kraju.