Ważne terminy, ważne informacje

Przed nami najdłuższa przerwa świąteczna w tym wieku,  trwająca od 22 grudnia 2014 roku do 6 stycznia 2015 roku. Informujemy, iż istnieje możliwość spędzenia czasu pomiędzy świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem (29-31 grudnia 2014 roku) oraz 22-24 grudnia, 2 i 5 stycznia 2015 roku także w szkole. Przewidujemy możliwość realizacji w tym okresie zajęć wyrównawczych i rozwijających uzdolnienia. Uczniowie w tym czasie będą mieli zapewnioną opiekę w szkole. Osoby zainteresowane skorzystaniem z oferty prosimy o kontakt z Sekretariatem szkoły (85-7121124).

8 stycznia 2015 roku odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów poświęcone klasyfikacji na koniec I semestru, zachowaniu i frekwencji. Rozpoczęcie spotkania planowane jest na godz. 16.00 w hali sportowej, następnie zaś odbędą się spotkania z wychowawcami w klasach.

W dniach 9-11 stycznia 2015 odbędą się manewry klas mundurowych. Przypominamy, iż udział w manewrach jest obowiązkiem ucznia klasy mundurowej.