III Powiatowy Konkurs Piosenki Żołnierskiej – Regulamin

Regulamin