Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych 5 września 2014

Po uroczystej inauguracji roku szkolnego 2014/15, dniach integracyjnych, przyszła kolej na spotkanie z rodzicami klas pierwszych, które odbyło się 5 września 2014 roku na hali sportowej. O funkcjonowaniu szkoły, realizowanych projektach i działaniach poinformował rodziców dyrektor szkoły Jarosław Budnik, programy stypendialne przybliżyła pani pedagog Agnieszka Dzienisik, zaś korzyści wynikające z dziennika elektronicznego przedstawił zastępca dyrektora szkoły Tomasz Rogoziński. W drugiej części spotkania wystąpił psycholog Karol Domagała, który w ramach projektu „Wybieram świadomie” realizowanym przez Fundację Gama ze środków ROPS w Białymstoku, przedstawił zagrożenia wynikające z uzależnień. Po interesującym wykładzie rodzice oddalili się do klas na spotkanie z wychowawcami.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA