Gminny Dzień Pamięci

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły i ich rodziców na Gminny Dzień Pamięci, który już tradycyjnie odbędzie się 1 września 2014 roku o godzinie 20.00 pod pomnikiem ku czci Generała Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej. W programie  przewidziany jest między innymi apel poległych i składanie kwiatów przez delegacje. Aktywny udział w uroczystości wezmą uczniowie II i III klas mundurowych i celnej, których zapraszamy już na godzinę 18.00 pod Internat Zespołu Szkół. Organizatorem Gminnego Dnia Pamięci jest Burmistrz Dąbrowy Białostockiej.