Uwaga poprawkowicze i uczniowie klasy pierwszej

Rozpoczęły się wakacje, ale już teraz warto zapamiętać kilka ważnych dat:

25 – 26 sierpnia 2014 – egzaminy poprawkowe dla licealistów (zgodnie z załączonym harmonogramem).
18 – 22 sierpnia 2014 w godzinach od 11.00 do 13.00 – kurs przygotowawczy dla uczniów zdających poprawkowy egzamin maturalny.
18 – 22 sierpnia 2014 w godzinach od 9.00 do 11.00 – zajęcia z matematyki dla nowych uczniów klas pierwszych.
26 sierpnia 2014 o godzinie 9.00 – egzamin maturalny dla absolwentów, którzy nie zdali jednego z egzaminów obowiązkowych i złożyli stosowną deklarację.

Harmonogram egzaminów poprawkowych 2014