Powstają 3 klasy Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Białostockiej

Decyzją Zarządu Powiatu Sokólskiego zatwierdzającą nabór na poziomie 3 klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Białostockiej kończy się dyskusja w kwestii ilości klas. W związku z powyższym w roku szkolnym 2014/15 powstaną następujące klasy I:
A prawniczo-medialna
B informatyczno-politechniczna
C medyczno-ekologiczno-mundurowa

W ramach klasy Ic powstaną dwie autonomiczne podgrupy:
– medyczno – ekologiczna
– mundurowa

Klasa I realizuje przedmioty na poziomie podstawowym (wyjątkiem jest klasa informatyczno – politechniczna, która już w tym roku, będzie realizować niewielką część treści na poziomie rozszerzonym). Pozostaje nadal możliwość wyboru przedmiotów rozszerzonych zgodnie z zainteresowaniami uczniów (to oznacza, że np.uczeń klasy informatyczno-politechnicznej nie musi wybierać przedmiotów rozszerzonych takich jak np. matematyka, fizyka czy informatyka, tylko dowolne 2 i jeden z zaproponowanej listy). Wybór przedmiotów rozszerzonych nastąpi w marcu-kwietniu 2015 roku.
W ramach klasy Ic część mundurowa będzie miała zajęcia z musztry i strzelectwa sportowego oraz będzie brała udział w manewrach klas mundurowych. Zauczestniczy także w ślubowaniu klasy mundurowej w styczniu/lutym 2015.
Grupa medyczno – ekologiczna weźmie udział w zajęciach terenowych organizowanych przez Biebrzański Park Narodowy oraz innych spotkaniach rozwijających zainteresowania medyczne. Osobą wspierającą działania w ramach tego profilu będzie wolontariuszka z Hiszpanii – Monika, z zainteresowania i wykształcenia przyrodnik, która poza opieką nad grupą będzie prowadzić dla zainteresowanych zajęcia rozwijające zainteresowania.