Konkurs literacki Rola Jana Pawła II w moim życiu roztrzygnięty

W dniu 2 czerwca 2014 roku na hali sportowej Zespołu Szkół im. Generała Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej rozstrzygnięty został konkurs literacki Rola Jana Pawła II w moim życiu. Organizatorem konkursu była nasza szkoła wespół z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w  Dąbrowie Białostockiej. Sponsorem głównym nagród był Burmistrz Dąbrowy Białostockiej. Celem konkursu było zachęcenie mieszkańców gminy do dzielenia się świadectwem związanym z osobą Jana Pawła II oraz pogłębienie zainteresowania jego nauką. Na uroczystości podsumowania konkursu stawili się jego uczestnicy i zaproszeni goście w osobach: ks. dr hab. Radosława Kimszy – wykładowcy białostockiego Seminarium Duchownego,  ks. Wacława Lewkowicza – proboszcza parafii w Dąbrowie Białostockiej, ks. Adama Wtulicha – proboszcza parafii w Różanymstoku, Burmistrza Dąbrowy Białostockiej – Tadeusza Ciszkowskiego oraz  Sekretarza Gminy Dąbrowa Białostocka – Leszka Kiejko. Komisja konkursowa w składzie: ks. dr hab. Radosław Kimsza, ks. Andrzej Kramkowski, Dorota Budzińska, Edyta Ołdziejewska – Budnik oraz Janina Krahel postanowiła przydzielić nagrody w następujących kategoriach:

Szkoła Podstawowa

I miejsce – Paweł Czarnecki – SP w Reszkowcach
II miejsce Rafał Konstańczuk oraz Gabriela Godlewska – oboje SP w Dąbrowie Białostockiej
III miejsce Wiktoria Sobolewska – SP w Dąbrowie Białostockiej

Gimnazjum

I miejsce – Sylwia Czarnecka – Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
II miejsce Patrycja Lipska – Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
III miejsce Marek Czarkowski – Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej

Liceum

I miejsce – Aneta Sienkiewicz – LO w Dąbrowie Białostockiej
II miejsce Jakub Woroniecki – LO w Dąbrowie Białostockiej
III miejsce Karolina Szczęsnewicz –  LO w Dąbrowie Białostockiej

Dorośli

I miejsce – Halina Raducha
II miejsce – Halina Kułak
III miejsce Henryk Stankiewicz

Wszystkim nagrodzonym składamy gratulacje. Część artystyczną z okazji podsumowania konkursu przygotowała młodzież pod opieką Krystyny Kopańko, zaś całość wykładem dotyczącym roli Jana Pawła II zamknął ks. dr hab. Radosław Kirpsza.

167

173

180

190

192

195

200

215

224