Projekty realizowane w szkole w roku szkolnym 2013/14

Sposób na naukę – tablety dla uczniów klas I – medycznej, informatyczno-politechnicznej, mundurowo-celnej (autorski program przedmiotów: biologia, matematyka, przedsiębiorczość – ekonomia w praktyce). Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej.
W klimacie fin de siecle w Krakowie i Dąbrowie – wyjazd do Krakowa – zwiedzanie, udział w dwóch spektaklach (45 osób). Projekt finansowany ze środków Fundacji PZU i sponsora prywatnego – właściciela elektrowni wiatrowych. Zadanie realizuje Fundacja Gama na rzecz uczniów klasy III z naszej szkoły.
Wymiana uczniów z Gimnazjum w Kalwarii – udział 10 uczniów w tygodniowej wymianie na terenie Litwy poświęconej tradycji tworzenia produktów z gliny. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej.
Ze szkoły do pracy – zajęcia pozalekcyjne z matematyki, języka polskiego, innych przedmiotów oraz wyjazd na uczelnie. Zadanie realizuje Fundacja Gama na rzecz uczniów klasy II z naszej szkoły. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej.
Czytam więc wiem 2 – prenumerata Kuriera Porannego dla szkoły. Sponsorem jednego papierowego i elektronicznego egzemplarza jest firma Pana Kazimierza Sapkowskiego.
Wolontariat Europejski evs – Maria z Armenii i Laura z Hiszpanii będą realizowały projekty językowo-kulturalno-sportowe na rzecz naszych uczniów i środowiska lokalnego do czerwca 2014 roku. Szkoła jest instytucją goszczącą dla wolontariuszy. Mamy akredytację na 3 lata. Projekt jest finansowany z funduszy Unii Europejskiej.
Zachowaj równowagę, czyli zdrowe podejście do życia – edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w szkole oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywienia, aktywność fizyczną i poziom wiedzy dzieci i młodzieży. Projekt finansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, czyli tak zwanego Funduszu Szwajcarskiego.
Przyroda w liceum – doposażenie pracowni chemicznej oraz opracowanie programu do nauczania przyrody, a także pomocy dydaktycznych do jego realizacji.