Dyżur nauczycielski – zapraszamy rodziców

Podobnie jak w każdy pierwszy wtorek miesiąca 5 listopada 2013 roku w godzinach od 1500 do 1630 odbędzie się dyżur nauczycieli w trakcie  którego będzie można otrzymać informację zarówno o frekwencji, jak i otrzymanych ocenach. Będzie także istniała możliwość spotkania z poszczególnymi nauczycielami (w tym wgląd w sprawdziany pisemne) oraz pedagogiem szkolnym. Serdecznie zapraszamy.