Podpisanie porozumienia z Akademią Obrony Narodowej w Warszawie

W dniu 23 października 2013 roku delegacja składająca się z dyrektora Jarosława Budnika, opiekuna klas mundurowych Janusza Bielawskiego i 7 uczniów klas mundurowych podpisze porozumienie o współpracy i patronacie Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Współpraca szkoły z Akademią zakłada korzystanie z zasobów intelektualnych AON oraz możliwości uczestniczenia uczniów w wykładach, warsztatach, seminariach i forach dyskusyjnych organizowanych przez Akademię i wydziały, a w ich ramach instytuty i katedry. Uczniowie będą mogli również uczestniczyć w projektach, konferencjach i spotkaniach organizowanych przez AON. Porozumienie zakłada również współudział pracowników Akademii w opracowaniu programu nauczania dla klas mundurowych oraz korzystanie uczniów ze zbiorów biblioteki uczelnianej udostępnianych w czytelni.