Już jutro 18 października 2013 roku wywiadówka śródokresowa – zapraszamy rodziców

W dniu 18 października 2013 roku o godzinie 1600 na hali sportowej rozpocznie się wywiadówka śródokresowa. Po wspólnej części, w trakcie której dyrektorzy szkoły zaprezentują informację o egzaminie maturalnym, jego wynikach w ostatnim roku szkolnym, realizowanych przez szkołę projektach i rozliczeniu środków Rady Rodziców.  Około godziny 1630 odbędą się spotkania z wychowawcami w klasach. Przedstawiciele poszczególnych klas w Radzie Rodziców spotkają się o godzinie 1700 aby wybrać nowe Prezydium i Przewodniczącego Rady Rodziców, jednocześnie przedstawicieli rodziców w Radzie Szkoły. Serdecznie zapraszamy.