Warsztaty – strategia rozwoju szkoły

W dniu 30 sierpnia 2012 roku odbyły się warsztaty służące opracowaniu założeń do strategii

rozwoju Zespołu Szkół im. Generała Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej.

W tworzenie strategii zaangażowani zostali nauczyciele, pracownicy,  uczniowie i partnerzy społeczni szkoły.

Warsztaty prowadzone były przez naszych absolwentów: Leszka Sutułę, Monikę Skawińską
i Radka Waszkiewicza oraz Annę Wróbel , która co prawda absolwentką naszej szkoły nie jest, ale profesjonalnie zajmuje się opracowaniem strategii. Wszyscy wymienieni wykonywali swoją pracę w formie wolontariatu, za co składamy serdeczne podziękowania. Sierpniowe warsztaty były jedynie wstępem do dalszych prac nad strategią rozwoju szkoły więc serdecznie do współpracy zapraszamy wszystkich zainteresowanych jej tworzeniem: uczniów, nauczycieli, pozostałych pracowników, absolwentów i wszystkich zainteresowanych przyszłością Zespołu Szkół.