50-lecie szkoły

Program obchodu Zjazdu Absolwentów:

 • 8.00 funkcjonuje biuro zjazdu przy wejściu do szkoły – wydawanie identyfikatorów i książek,
 • 10.30 przemarsz  absolwentów, pracowników oraz uczniów szkoły wraz z orkiestrą z Suchowoli na mszę świętą,
 • 11.00 msza święta
 • 12.15 przemarsz do szkoły
 • 12.30 część oficjalna:
 • – wprowadzenie pocztu sztandarowego, hymn państwowy
 • – hymn szkoły
 • – wystąpienia: Dyrektora Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej, przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego oraz zaproszonych gości
 • 12.50 pokaz musztry w wykonaniu klas mundurowych LO w Dąbrowie Białostockiej
 • 13.00 występ orkiestry z Suchowoli
 • 13.15 część artystyczna: koncert  50-lecia w wykonaniu uczniów LO i Zespołu Wokalnego Nauczycieli
 • 14.15 poświęcenie tablicy pamiątkowej ku czci zmarłych nauczycieli
 • 14.30 spotkania w klasach z wychowawcami,
 • 17.00 Bal Absolwenta na hali sportowej.

Na Zjazd Absolwentów przybyło około 500 osób. Były emocje, spotkania po latach, szczere wzruszenia. W związku z ulewnym deszczem część oficjalna została przeniesiona do auli gimnazjum. To jedyna zmiana w programie.