Konkurs Literacki im. Czesława Miłosza i Stefana Żeromskiego

Karol Kopańko został zwycięzcą I edycji Konkursu literackiego im. Stefana Żeromskiego i Czesława Miłosza. Jego opowiadanie „Ecce homo” (do pobrania w sekcji prace uczniów) zdobyło największe uznanie jurorów. Organizatorem był Klub Humanistów oraz Instytut Filologii Polskiej UwB, pod patronatem dziekana Wydziału Filologicznego i dyrektora Instytutu Filologii Polskiej. Jego uczestnikami byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci. Młodzi pisarze mieli przesłać opowiadanie, nowelę do 10 stron znormalizowanego maszynopisu lub wiersz, maksymalnie trzy wiersze inspirowane kresami, pograniczem, duchem wschodu oraz Europy w ujęciu egzystencjalnym. Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród miało miejsce 31 maja podczas I Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej Stefanowi Żeromskiemu w Białymstoku. W listopadzie miała miejsce II edycja Konkursu Literackiego im. Czesława Miłosza i Stefana Żeromskiego organizowanym przez Uniwersytet w Białymstoku, gdzie opowiadanie Bardo zdobyło wyróżnienie (opiekun – Edyta Ołdziejewska – Budnik).