Najlepiej Funkcjonująca Spółdzielnia Uczniowska

01/01/2012 Osiągnięcia

Spółdzielnia Uczniowska Pryzmat zajęła II miejsce na Najlepiej Funkcjonującą Spółdzielnię Uczniowską w Województwie Podlaskim (opiekun – Jolanta Konstańczuk).