Najlepiej Funkcjonująca Spółdzielnia Uczniowska

Spółdzielnia Uczniowska Pryzmat zajęła II miejsce na Najlepiej Funkcjonującą Spółdzielnię Uczniowską w Województwie Podlaskim (opiekun – Jolanta Konstańczuk).