Zajęcia integracyjno-adaptacyjne dla klas I

W tym:

  • spotkanie z wychowawcą klas
  • spotkanie z pedagogiem
  • spotkanie z psychologiem
  • spotkanie z absolwentem naszej szkoły
  • spotkanie z uczniami reprezentującymi naszą szkołę
  • spotkanie z przedstawicielem policji