Wyjazd młodzieży z naszego liceum do Gimnazjum nr 3 w Mołodecznie

Wycieczka w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży.

  • Współpraca z zaprzyjaźnioną szkołą
  • Zwiedzanie Mołodeczna i Mińska, w tym ogrodu botanicznego w Mińsku