Centrum Integracji Młodzieży

 • cel projektu: aktywizacja zawodowa oraz integracja społeczna młodzieży przebywającej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ułatwienie powrotu do życia w społeczeństwie
 • czas realizacji projektu: od 20 sierpnia 2008 do 20 lipca 2009
 • liczba uczestników projektu: 130 wychowanków Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego oraz 50 wolontariuszy
 • osiągnięte rezultaty:
  • powstanie młodzieżowych grup zainteresowań sportowych i kulturalnych
  • redagowanie lokalnej gazety młodzieżowej oraz strony internetowej
  • przeprowadzenie konsultacji psychologicznych, pedagogicznych oraz prawnych
 • źródła dofinansowania projektu: Zespół Szkół był w tym projekcie partnerem. Projekt był finansowany w całości przez EFS.