Akademia Maturalna

  • zajęcia z: języka polskiego, języka angielskiego, matematyki i geografii przygotowujące młodzież do matury z w/w przedmiotów.
  • czas trwania zajęć pozalekcyjnych: październik 2009 – marzec 2010
  • liczba uczestników: 25