Godziny otwarcia

Internat działa od godziny 16.00 w niedzielę, a zamykany jest w piątek również o godzinie 16.00. Nie ma możliwości zostania na weekend.

Wychowankowie w godzinach popołudniowych mogą przebywać poza budynkiem: w okresie zimowym- do godziny 20.00, w okresie letnim –  do godziny 21.00. Wychowanek jest zobowiązany zgłosić wychowawcy zamiar wyjścia z Internatu oraz odwiedziny gości.