Profile nauczania 2018/19

W roku szkolnym 2018/2019 utworzymy następujące profile w ramach  Liceum Ogólnokształcącego :

* uczniowie pierwszy i drugi przedmiot przedmiot rozszerzony wybierają dowolnie, trzeci zaś z zaproponowanej listy przedmiotów. Uczniowie o najwyższych wynikach w nauce będą posiadali pełen wybór 3 przedmiotów rozszerzonych.  Zasadą jest, że wśród wybranych przedmiotów rozszerzonych musi być jeden z wymienionych: historia, fizyka, chemia, geografia, biologia.

politechniczno – medyczna (przedmioty  dodatkowe:  rysunek techniczny oraz ratownictwo medyczne).  Grupa politechniczna : udział w projektach dotyczących rozwijania umiejętności w zakresie przedmiotów ścisłych. Sugerowane studia:  politechnika i inne uczelnie techniczne oraz uniwersytety na wszystkie kierunki politechniczne m.in. na informatykę, matematykę, elektronikę, automatykę, mechanikę, budownictwo, itp. Grupa medyczna: zajęcia prowadzone przez lekarzy i weterynarzy, wizyty w placówkach ochrony zdrowia, współpraca z Biebrzańskim Parkiem Narodowym. Sugerowane studia:  medycyna, farmacja, ochrona środowiska, biologia, chemia, turystyka i rekreacja na akademiach medycznych, uniwersytetach i uczelniach rolniczych, itp.

prawniczo – medialna (przedmioty  uzupełniające:  elementy prawa i dziennikarstwo). Spotkania w urzędach gminy, powiatu, organizacja i udział w debatach szkolnych, wyjazdy do sądu, prokuratury. W ramach zajęć dodatkowych m.in.  redagowanie gazety  lokalnej, szkolenia prowadzone przez dziennikarzy, wizyty w redakcjach.  Sugerowane studia:   filologia polska, prawo, historia, administracja, politologia, socjologia, filozofia, dziennikarstwo, pedagogika, kulturoznawstwo, stosunki międzynarodowe, itp..

sportowo – mundurowa (przedmioty  uzupełniające:  edukacja wojskowa oraz ratownictwo medyczne).  Dla grupy sportowej: szkolenie w ramach Ośrodka Szkolenia Piłki Ręcznej, obozy, zgrupowania, mecze w ramach II ligi piłki ręcznej itd. Dla grupy mundurowej manewry klasy mundurowej, samoobrona, strzelectwo sportowe, wyjazdy do jednostek wojskowych i uczelni wojskowych. Sugerowane studia: uczelnie służb mundurowych, sportowe, ekonomia, finanse i bankowość, handel, zarządzanie, turystyka, geografia, medyczne itp.

ulotka 2 mundurowo sportowa

1 oddział Szkoły Branżowej I stopnia    ulotka szkoła branżowa 2018

– klasa wielozawodowa (24 miejsc )

Nauka w Szkole Branżowej I stopnia trwa 3 lata. Potem istnieje możliwość kontynuowania nauki w szkole branżowej II stopnia (2 lata) i uzyskania tytułu technika.  Uczniowie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami wybierają  zawód i szukają pracodawcy, który umożliwi im praktyczną naukę zawodu. Kiedy uczeń podpisze umowę z pracodawcą, szkoła przyjmie  go w poczet uczniów. Uczniowie praktyczną naukę zawodu realizują u pracodawcy, przedmioty ogólnokształcące w szkole, zaś teoretyczne  przedmioty zawodowe w trakcie miesięcznego wyjazdu do Centrum Kształcenia Ustawicznego. Szkoła aktualnie kształci uczniów w z następujących zawodach: fryzjer, murarz, lakiernik, blacharz samochodowy, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych,  rolnik.