Projekty w roku szkolnym 2016/17

Projekt „Młodzi liderzy  szansą aktywizacji społeczności lokalnej” –  Projekt miała za zadanie wykreowanie i wzmocnienie pozycji lokalnych liderów i opierał się na warsztatach kształtujących cechy lokalnego przywódcy oraz realizację zaplanowanego i przeprowadzonego projektu na rzecz społeczności. Liderami z naszej szkoły były: Natalia Dziemiach i Dominika Chodziutko.

„Wolontariat Europejski EVS” – projekt realizowany w naszej szkole dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem „Anawoj” z Michałowa. Szkoła w projekcie jest organizacją goszczącą (akredytacja zostanie przedłużona o kolejne 3 lata do 2019 roku). Projekt nastawiony na działania realizowane przez wolontariuszy na rzecz środowiska lokalnego oraz rozwoju samych wolontariuszy. Są to działania w formie głównie zajęć językowych, edukacyjnych i innych.

Projekt „Bumerang” – projekt realizowany w naszej szkole dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem „Anawoj” z Michałowa. Dwuletni projekt ma służyć aktywizacji młodzieży poprzez realizację raz w roku w wyznaczonym terminie określonej pracy, którą organizują sami uczniowie, zaś uzyskane środki przeznaczają na sfinansowania działania na rzecz środowiska lokalnego.

Projekt „Przywrócimy pamięć” – zrealizowany  przy udziale środków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży przez Fundację „Gama”, służył przywróceniu pamięci o dawnych mieszkańcach małych miasteczek (jak Kalwaria na Litwie i Dąbrowa Białostocka) czyli Żydów. Przywołanie obrazu dawnej Dąbrowy, poprzez organizację konferencji, uporządkowanie i skatalogowanie cmentarza żydowskiego oraz organizacja targu na wzór przedwojenny były głównymi działaniami w ramach projektu.

Projekt „Wspólne przebywanie wzmacnia zaufanie” – projekt przygotowany przez Powiat Sokólski służył wzmacnianiu współpracy pomiędzy uczniami, ich rodzicami i nauczycielami szkół powiatowych. Opierał się na wspólnie zaplanowanych i przeprowadzonych działaniach, warsztatach, spotkaniach i grze miejskiej.