Projekty w roku szkolnym 2015/16

„Wolontariat Europejski EVS” – projekt realizowany w naszej szkole dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem „Anawoj” z Michałowa. Szkoła w projekcie jest organizacją goszczącą (akredytacja zostanie przedłużona o kolejne 3 lata do 2019 roku). Projekt nastawiony na działania realizowane przez wolontariuszy na rzecz środowiska lokalnego oraz rozwoju samych wolontariuszy. Są to działania w formie głównie zajęć językowych, edukacyjnych i innych.

Projekt „Bumerang” – projekt realizowany w naszej szkole dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem „Anawoj” z Michałowa. Dwuletni projekt ma służyć aktywizacji młodzieży poprzez realizację raz w roku w wyznaczonym terminie określonej pracy, którą organizują sami uczniowie, zaś uzyskane środki przeznaczają na sfinansowania działania na rzecz środowiska lokalnego.

Projekt „Przywrócimy pamięć” – został zgłoszony do Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży przez Fundację „Gama”, ma służyć przywróceniu pamięci o dawnych mieszkańcach małych miasteczek (jak Kalwaria na Litwie i Dąbrowa Białostocka) czyli Żydów. Przywołanie obrazu dawnej Dąbrowy, poprzez organizację konferencji, uporządkowanie i skatalogowanie cmentarza żydowskiego oraz organizacja targu na wzór przedwojenny są głównymi działaniami w ramach projektu. Rozstrzygnięcie 15 marca 2016 roku.

Projekt ,,Wyposażenie pracowni, doskonalenie zawodowe nauczycieli i rozwój kompetencji kluczowych uczniów” złożony przez Powiat Sokólski do RPO WP służący doposażeniu pracowni z przedmiotów ścisłych i informatycznej oraz organizacji zajęć dodatkowych dla uczniów a także organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli. Rozstrzygnięcie kwiecień 2016.

W planach także projekt wymiany polsko-niemieckiej, projektem, ale wewnętrznym jest także projekt „Ekstraklasy Matematycznej”, czyli zmagania z matematyką oparte na zasadach ligi piłkarskiej.