Zadębiamy Dąbrowę

 • cel projektu: Poznanie historii dębów, jako symbolu Dąbrowy Białostockiej, aby poszerzyć w ten sposób wiedzę najmłodszych mieszkańców na temat historii naszego regionu, przekazanie posiadanej wiedzy historycznej młodszym pokoleniom przez pokolenia starsze, wspólne dbanie o czystość i porządek w naszej gminie, organizowanie akcji sprzątania okolic Dąbrowy Białostockiej, szerzenie wiedzy ekologicznej.
 • czas realizacji projektu: 15 maja 2008 – 1 listopada 2008
 • liczba uczestników projektu: 40 wolontariuszy (34 kobiety, 6 mężczyzn)
 • osiągnięte rezultaty:
  • posadzenie przy szkołach i innych instytucjach dębów
  • opracowanie publikacji dotyczących historii i biologicznego życia dębów
  • przeprowadzenie zajęć w Szkole Podstawowej w Kamiennej Nowej i Przedszkolu w Dąbrowie Białostockiej z zakresu zachowań proekologicznych
  • zorganizowanie wystawy dębów
  • przeprowadzenie akcji sprzątania stadionu i posesji szkolnej
 • źródła dofinansowania projektu: wniosek jako partner składała Fundacja im. Agnieszki Marczyńskiej – finansowanie 2000 zł. Fundacja Sokolski Fundusz Lokalny