Babcine przysmaki dwóch kultur

• Projekt „Babcine przysmaki dwóch kultur”rozpoczął się 12 czerwca 2011 a zakończył się 28 października 2011 roku.
• Celem głównym projektu było budowanie wzajemnych kontaktów między polską i litewską młodzieżą poprzez:
– włączanie młodzieży we współpracę kulturalną, prowadzącą do wzajemnego kulturowego poznania
– poznanie kultury, sztuki i folkloru krajów partnerskich
– kształtowanie postawy otwartości i tolerancji
– młodzież została przygotowana do udziału w projekcie poprzez organizowaną konferencję w Kalvariji i Dąbrowie Białostockiej poświeconą tradycjom polskich i litewskich potraw. Działanie to przebiegło pod hasłem „Tradycja wzbogaca i syci”.
– został opracowany szczegółowy plan współpracy, młodzież utrzymywała stały kontakt mailowy i przy pomocy skype w trakcie trwania projektu.
– uczniowie zebrali informacje na temat tradycyjnych potraw polskich i litewskich od pokolenia „Babć i dziadków”
– wspólnie uczniowie wybrali i przygotowali potrawy kulinarne będące wspólnym dorobkiem kultury polsko – litewskiej oraz różniące się i nie występujące w jednym z krajów.
– przygotowali także materiały do wydania książki kucharskiej (zdjęcia, szczegółowy opis)
– zlecili przygotowanie materiałów do druku.
– nakręcili film o realizacji projektu, który wspólnie zmontowali i zaprezentowali na podsumowaniu projektu.
– podsumowali projekt konkursem wiedzy o kraju partnerskim
– ustalili formy dalszego wzajemnego kontaktu i współpracy
– zorganizowali spotkania promujące projekt
• Rezultaty projektu:
przygotowanie 50 przepisów tradycyjnych dań polskich i litewskich (10 potraktowanych zostanie jako wspólne przepisy , po 20 to przepisy lokalne litewskie i polskie)
– realizacja warsztatów w ramach edukacji nieformalnej służących przyrządzeniu potraw (przygotowanie 50 dań) dla 20 osób z Polski i Litwy
– przygotowanie materiałów do książki kucharskiej (zdjęcie potrawy i przepis)
– nakręcenie filmu z realizacji projektu
– prezentacja fragmentów filmu na spotkaniu podsumowującym realizację projektu,
– umieszczenie materiałów z realizacji projektu na stronach internetowych Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej i Gimnazjum w Kalvariji.

100_1316

Prezentacja1